Formuli 1

Over ons

Wij zijn vader en zoon, Rob en Justin, respectievelijk 55 en 26 jaar oud.

We delen een aantal passies. Dat is ten eerste het live meemaken van Engelse voetbalwedstrijden. Rob komt al vanaf begin jaren 90 in Engelse stadions, Justin was 7 toen hij voor het eerst meeging naar een voetbalwedstrijd in Londen. Na grote clubs als Tottenham Hotspur,  Liverpool,  Manchester United en Arsenal meermalen te hebben bezocht, zijn we langzaamaan op zoek gegaan naar de sfeer en beleving in de lagere divisies. En dat bleek verslavend. Ook het afgelopen seizoen hebben we een aantal wedstrijden op het lagere niveau mogen bezoeken; en telkens was het een avontuur. Je komt niet alleen in prachtige oude krakkemikkige stadions met die heerlijk penetrante geur van overbakken hamburgers, de trip naar het stadion is vaak al inspirerend. Je waant jezelf soms op de set van een Engelse plattelandsdetective als Midsomer Murders.

Als tweede passie hebben we beiden Major League Baseball. We zijn inmiddels bij meer dan 20 clubs op bezoek geweest in Amerika (en Canada!!!). Onderdeel te mogen zijn van America’s favorite passtime is een heerlijke ervaring. Of we nu in Yankee Stadium zitten, of een game van de  Atlanta Braves of de Phillies bezoeken: het is genieten geblazen. We volgen de strijd voor een plek in de World Series, en kijken met regelmaat ’s nachts naar een wedstrijd op het hoogste niveau. En dan gaan we met elkaar appen. Zouden meer mensen dat trouwens doen, Major League Baseball (met een voorliefde voor New York Yankees) kijken en met elkaar appen om 03.30u?? Om maar onze liefde voor de sport aan te geven.

Een derde passie is reizen. Stedentrips, rondreizen door de States. We hebben beiden al veel gezien, veel bezocht, en veel genoten Want onze wereld heeft toch wel veel mooie plekken: bruisend, inspirerend, rustgevend…. En gelukkig is er nog zo veel te zien.

Ons doel met ons bedrijfje was ooit de cliënt een onvergetelijke tijd te bezorgen op het veld van bijna vergeten voetbalgrootheden als Bradford City, Plymouth Argyle, Portsmouth of Wycombe Wanderers.  Want Old School Engels voetbal, dat is toch nog steeds dat fantastische kick and rush! Ook honkbalarrangementen naar de Major League werden aangeboden. En die gaan we ook weer aanbieden.

Langzamerhand zijn we, mede op verzoek van die cliënt, wel gaan uitbreiden. U kunt nog steeds naar de kelders van het Engelse voetbal. U kunt weer naar honkbal op het hoogste niveau. Maar we bieden nu ook wedstrijdarrangementen voor de Premier League en andere Europese topcompetities aan. Ook de Formule 1 fans kunnen bij ons inmiddels terecht. Net als die mensen die heerlijk een paar dagen even weg willen. Een stad bezoeken, lekker genieten. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor appartementen in de Ardennen en accommodaties voor uw wintersportvakantie. En we zullen blijven uitbreiden: nieuwe sporten, nieuwe mogelijkheden. Want er is zoveel meer…..en er is zoveel mogelijk!!

JRM Reizen tenslotte is onze vierde gezamenlijke passie. Met maar één reden: omdat het zo leuk is!

We zijn erg blij te kunnen meedelen dat Karin van Groen onlangs het team van JRM Reizen is komen versterken.

Karin is geboren en getogen in Harderwijk en woont sinds 1999 met haar gezin in Heemskerk. Ze heeft altijd veel interesse gehad in de reiswereld en ziet dit dan ook als een mooie kans om naast het uitzoeken van diverse vakanties voor familie en vrienden ook anderen een leuke reis te bezorgen.

Doordat Karin een aantal jaren bij één van de grootste voetbalverenigingen in Nederland (ADO’20 te Heemskerk) als voorzitter van de sponsorcommissie heeft gefungeerd, heeft zij een uitgebreid netwerk opgebouwd. Hierdoor is zij in staat de benodigde contacten te leggen waardoor JRM Reizen wellicht haar activiteiten kan gaan uitbreiden.

Verder zal Karin contact op gaan nemen met organisaties en diverse bedrijven waarmee JRM Reizen kan gaan samenwerken.
Wij zullen gezamenlijk diverse promotionele activiteiten gaan bedenken en (mede-) uitvoeren.

Uiteraard wensen we haar veel succes, en nog meer plezier: bij JRM Reizen.

Rob van der Mee
Justin van der Mee

Rob en Justin van der Mee
Waarom JRM Reizen?
  • Meer dan 20 jaar ervaring in het organiseren van voetbalreizen
  • Vele bestemmingen zijn door ons zelf bezocht
  • Honderden cliënten gingen u voor
  • Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  • 100% Tevredenheidsgarantie
  • Géén verborgen kosten

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met JRM Reizen.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Een boeking komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door jrmreizen.nl gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website) maar kan ook schriftelijk of telefonisch plaatsvinden.

2.2 De reiziger dient bij het maken van de boeking de juiste gegevens op te geven. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten voor de reiziger, van welke aard dan ook, doordat JRM Reizen de boeking heeft uitgevoerd op basis van onjuiste en/of onvolledige door de reiziger verstrekte gegevens.

2.3 Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk per e-mail een boekingsoverzicht. De reiziger dient dit overzicht te checken en te controleren op essentiële gegevens zoals reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in het overzicht niet correct zijn, dient de reiziger per omgaande doch uiterlijk binnen 36 uur contact op te nemen met JRM Reizen. JRM Reizen  zal rectificeren wat mogelijk is en behoudt zich het recht voor noodzakelijk te maken kosten door te rekenen aan de reiziger.
2.4 De boeking wordt gemaakt onder het voorbehoud van beschikbaarheid van de diverse onderdelen van de boeking. In dit kader behoudt JRM Reizen zich het recht voor om de boeking tot drie werkdagen na ontvangst van de reissom te annuleren, in welk geval JRM Reizen de betaalde reissom binnen 30 dagen na betaling zal terugstorten.
2.5 Kennelijke fouten en vergissingen in de door of namens JRM Reizen en haar leveranciers verstrekte informatie of in de overeenkomst binden JRM Reizen niet. JRM Reizen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoudt JRM Reizen zich het recht voor om zich te beroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen en op grond hiervan gedane boekingen te annuleren.


JRM Reizen
Brouwerij 2

1825 HM Alkmaar
Nederland
E-mail: info@jrm-reizen.nl
KvK: 65570820
IBAN: NL71 RABO 0316 9532 61
BTW: NL 1858.79.020.B01


Artikel 3: Betaling

De reissom dient op het aangegeven tijdstip op de rekening van JRM Reizen te zijn bijgeschreven. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling treedt het verzuim automatisch in zonder enige nadere ingebrekestelling is vereist. De verschuldigde reissom zal worden vermeerderd met 2,5% rente alsmede met eventueel door JRM Reizen te maken kosten in verband met het verzuim. (bijvoorbeeld incassokosten)

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 Het risico voor het daadwerkelijk kunnen deelnemen op grond van de boeking ligt volledig bij de reiziger. Indien de reiziger onverhoopt verhinderd is, is JRM Reizen niet gehouden tot het omruilen van de boeking voor een andere noch is JRM Reizen in dat geval aansprakelijk voor enige schade of te maken kosten door de reiziger.

4.2 Indien de niet-deelname te wijten is aan een oorzaak die buiten de macht van de reiziger ligt zoals een vertraging/annuleren van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan de deelnemer niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal JRM Reizen zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Voorgaande is te zien als een inspanningsverbintenis van JRM Reizen en niet als een resultaatsverbintenis. De oorspronkelijke reissom blijft evenwel verschuldigd en eventuele hiermee gemoeide meerkosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 5: Indeplaatsstelling

5.1 Indien de reiziger verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een derde in de plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn:
a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigdehandelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht
c) de voorwaarden van de leverancier(s) van JRM Reizen verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling
d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door de reiziger/de ander te worden voldaan.

Artikel 6: Annulering

Ondanks annulering van de boeking door de reiziger blijft de reissom volledig verschuldigd. Indien het voor JRM Reizen echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat JRM Reizen de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal JRM Reizen de reissom voor zover mogelijk restitueren, onder aftrek van de kosten die JRM Reizen heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat zit op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek bestaat nooit enig recht op restitutie van (onderdelen van) de reissom.

Artikel 7: Reisbescheiden en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk 5 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) de hotelreservering, de voetbalkaarten en de vluchtgegevens/tickets. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 2 dagen voor vertrek ontvangen zijn, dient de reiziger onmiddellijk contact op te nemen met JRM Reizen.

7.2 De reiziger dient de door JRM Reizen verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met JRM Reizen. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van de reiziger.

7.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben of verkrijgen van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. JRM Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien de reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 De reiziger dient alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van JRM Reizen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 JRM Reizen is alleen aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en JRM Reizen haar verzuim heeft gezuiverd.

8.3 De aansprakelijkheid van JRM Reizen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.
8.4 De voetbalkaarten betreffen kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming. Het is derhalve niet toegestaan om clubkleding van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. JRM Reizen draagt geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het niet voldoen aan dit voorschrift.

Artikel 9: Klachten
9.1 Ondanks de zorgvuldige inspanningen van JRM Reizen voor het aanbieden van een boeking die naar tevredenheid verloopt, kunnen zich toch problemen voordoen. Indien de reiziger op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient de reiziger hiervan schriftelijk melding te maken, hetzij per aangetekende brief, hetzij per e-mail aan JRM Reizen. Deze melding dient ertoe JRM Reizen in staat te stellen om het probleem te verhelpen.
9.2 Alleen op bovenstaande wijze gemelde klachten kunnen in behandeling worden genomen. Indien een, tijdig gemelde, klacht niet naar wens wordt opgelost dient de reiziger deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@jrm-reizen.nl) bij JRM Reizen in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en eventuele rechten vervallen. Op een tijdig ingediende klacht zal JRM Reizen binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

Waarom staan er geen prijzen bij de stedentrips en voetbalreizen?

U vraagt zich misschien af: ‘Waarom staan er geen prijzen bij de stedentrips en voetbalreizen? De stedentrips en voetbalreizen boekt u meestal voor de korte termijn en voor een korte periode. De vlucht- en hotelprijzen wijzigen bijna dagelijks. Dus handelen wij snel naar de actuele marktprijzen: daarom zijn onze prijzen normaal.

Wel hebben we gemeend er goed aan te doen bij de diverse voorgestelde rondreizen door de Verenigde Saten een vanaf-prijs te vermelden. Deze reizen worden voor de latere termijn en voor een langere periode gepland en vallen uiteraard in een geheel andere prijscategorie dan de stedentrips en voetbalreizen.Op deze manier heeft u in ieder geval een helder idee hoeveel uw droomreis door Amerika ongeveer zal gaan kosten.

En tenslotte wijzen wij u er op dat op al onze reizen (stedentrips, voetbalreizen, rondreizen door Verenigde Staten en alle overige reizen die niet op de website staan maar wel bij ons geboekt worden), onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Klik hier voor deze voorwaarden.